Privacy Beleid

Voor thuisdiensten is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang bij de uitvoering van haar dienstverlening. Gezien de aard van de dienstverlening van thuisdiensten, is het soms noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te openbaren. Het is daarom van groot belang dat u kennisneemt van dit privacy beleid.

Verwerking van persoonsgegevens

Thuisdiensten verwerkt persoonsgegevens van professionals en klanten als deze contact hebben met thuisdiensten. Wanneer een professional een dienst plaats, worden de persoonsgegevens verzameld en verwerkt die noodzakelijk zijn voor het plaatsen van een dienst en voor de dienstverlening van thuisdiensten. Thuisdiensten kan, om de plaatsing van een dienst te kunnen accepteren, aanvullende gegevens verlangen, indien dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening door thuisdiensten.
Tevens worden de persoonsgegevens van de professional verwerkt om de dienstverlening van thuisdiensten te factureren.

De persoonsgegevens van klanten worden vastgelegd die noodzakelijk zijn voor de professional om de dienst naar behoren te kunnen uitvoeren.
De persoonsgegevens van klanten worden niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende klant op de website getoond.

Tot slot kunnen de persoonsgegevens van zowel professionals als klanten door thuisdiensten worden gebruikt voor commerciƫle doeleinden, bijvoorbeeld voor nadere informatie over de dienstverlening van thuisdiensten.

Indien u geen informatie wenst te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met thuisdiensten via het contactformulier of per e-mail (info@thuisdiensten.com)

Referenties

Op de website van thuisdiensten komen referenties voor waarin klanten de professionals hebben beoordeeld. Thuisdiensten kan niet treden in de feitelijke beoordeling, maar behoudt zich het recht voor om o.a. niet relevante of beledigende beoordelingen niet te plaatsen of na publicatie te verwijderen, of geheel of gedeeltelijk aan te passen, zonder voorafgaande mededeling aan de plaatser. Wanneer een professional een niet relevante of beledigende beoordeling aantreft kan deze aan thuisdiensten verzoeken om de referentie te verwijderen. Thuisdiensten zal een dergelijk verzoek naar redelijkheid en billijkheid uitvoeren. Meer informatie is te vinden onder referentie voorwaarden.

Beveiliging gegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Wijzigingen

Thuisdiensten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Check daarom regelmatig het privacy beleid van thuisdiensten.

The message will be closed after 20 s
Ajax Loading